UTBILDNING

BRANDFARLIGA heta arbeten, liftutbildning & säkra lyft

BRANDFARLIGA HETA ARBETEN

Utbildningen är till för anställda och entreprenörer som utför arbeten som alstrar värme eller avger gnistor, så kallade Brandfarliga heta arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Brandfarliga heta arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Kursinnehåll

• Brandkunskap.
• Gällande säkerhetsregler.
• Försäkringsbolagens villkor.
• Organisationen på tillfällig arbetsplats.
• Praktik.

Boka utbildning

LIFT GRUNDKURS

Kursen vänder sig till alla som använder – eller kan komma att använda – mobila arbetsplattformar. Utbildningen följer de internationella standarderna ISO 18878:2013, 18893:2004 och Liftläroplanen LLP.

Målet med utbildningen i mobila arbetsplattformar är att ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör en säker materialhantering samt att minska personskadorna och att öka kostnadseffektiviteten för ditt företag.

Efter godkända prov får eleven utbildningsintyg som varar i 5 år.

Kursinnehåll

• Maskintyper.
• Liftens uppbyggnad.
• Kontroll & besiktning.
• Arbetsätt/handhavande.
• Säkerhet.
• Arbetsskydd & lagar.
• Kunskapsprov.

Boka utbildning

LIFT REPETITION

Kursen vänder sig till alla som har genomgått en liftutbildning enligt Liftläroplanen (LLP).

Kursupplägg

Repetitionsutbildningen är allmän och täcker samtliga förekommande plattformstyper. Vid repetitionen fördjupar vi oss i de avsnitt som berör riskhantering och säkerhet. Upplägget är skapat i samarbete med Arbetsmiljöverket. Efter godkända prov får kursdeltagaren ett uppdaterat utbildningsintyg enligt LLP.

Boka utbildning

STÄLLNING

Allmän ställningsutbildning upp till nio meter enligt monteringsinstruktioner och Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Kursen följer AFS 2013:4 krav på allmän kurs (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om ställningar).

Kursinnehåll

• Gällande regler för ställningsbyggnad.
• Typkontrollintyg.
• Ställningsplanering.
• Arbetsmiljö och säkerhet.
• Ställningstyper och arbetsmetoder.
• Regler för arbete på allmän plats.

Boka utbildning

SÄKRA LYFT

Till personer som hanterar och transporterar olika material med hjälp av kran och travers samt till de som kopplar olika laster och som ger signaler och dirigerar en kranförare. Även till
arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet. ”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller
lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.”(AFS 2006:06 § 29)

Kursinnehåll

• Samspel mellan kran- och traversförare, lastkopplare och signalman med hjälp av signaler och
radio.
• Val av olika lyftredskap.
• Lastkoppling och mottagning.
• Tyngdpunkt och arbetsvinklar.
• Säkerhetsregler och föreskrifter.
• Kontroll, underhåll och tillsyn.
• Riskbedömning och ansvar.

Boka utbildning

FALLSKYDD

Arbetsmiljölagen samt CE-godkännanden säger att arbetsgivare skall ombesörja att
fallskyddslösningar finns på plats för personer som arbetar på en höjd av 2 meter eller högre på ställen där risk för fall föreligger. AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:3 Föreskrift
om användning av personlig fallskyddsutrustning.

Kursinnehåll

  • Introduktion om fallskydd.
  • Grundläggande lagar.
  • Vad händer vid ett fall.
  • Förebyggande åtgärder.
  • Produktkategorier.
  • Prova utrustning.
  • Arbetsplanering.
  • Räddningsplan.

Boka utbildning

ARBETE PÅ VÄG

Kursen vänder sig till dig som arbetar med vägarbete på allmänna vägar, oavsett om du arbetar med byggande, underhåll eller drift. Som grund för innehållet ligger den interna föreskriften 2003:1

Kursupplägg

Arbete på Väg: Nivå 1 och Nivå 2 är en sammanslagning som innefattar:
Kompetenskrav för all personal som ska utföra vägarbete där Trafikverket är väghållare samt för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon etc. Kursen omfattar de grundläggande säkerhetskraven baserade på såväl arbetsmiljölagstiftning som
väglagsstiftning. Man kommer att beröra de olika rollerna som Väghållare och Arbetsgivare samt Byggherre / Beställare samt ansvaret gentemot tredje man.

Boka utbildning

Boka utbildning

Är ni intresserade av våra maskiner och byggservice, eller vill ni veta mer om vårt företag och utbud? Vi erbjuder exempelvis utbildningar inom flera områden. Då är ni välkomna att kontakta oss.

För brådskande ärenden kan ni ringa vår växel (040-21 39 90) som har jouröppet dygnet runt, alla dagar. Välkomna!

Vanliga frågor och svar

Vad krävs för att få utföra Brandfarliga heta arbeten?

För att utföra Brandfarliga heta arbeten krävs en specifik utbildning som täcker ämnen som brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens villkor, organisationen på tillfällig arbetsplats och praktik.

Varför krävs utbildning för Brandfarliga heta arbeten?

Behörighetsutbildning för Brandfarliga heta arbeten är avgörande för säkerheten på arbetsplatser. Sen kraven på certifikat infördes har brandolyckor och brandtillbud minskat markant. Med certifierad personal som följer gällande regler uppfyller man försäkringsbolagens krav.

Vad gäller vid Brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats?

Vid Brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats krävs noggrann riskbedömning och beredskap för omedelbara släckningsåtgärder. Endast behöriga personer med rätt utbildning får utföra arbetet. Material känsliga för värme bör skyddas och kontinuerlig övervakning är viktigt för att upptäcka och hantera risker.

Hur länge gäller certifikatet för Brandfarliga heta arbeten?

Ett certifikat för Brandfarliga heta arbeten är giltigt under fem år efter godkänt prov och godkänd släckövning.

Vad krävs för att köra lift?

För att köra lift krävs en grundkurs som täcker ämnen såsom maskintyper, liftens uppbyggnad, kontroll & besiktning, arbetsätt/handhavande, säkerhet, arbetsskydd & lagar samt ett kunskapsprov. Efter genomförd utbildning erhåller man ett certifikat som är giltigt i fem år.

Hur länge gäller utbildningen Säkra lyft?

Utbildningen i säkra lyft är vanligtvis giltig i fem år efter godkänt provresultat.