040-21 39 90 / 042-453 14 90
kontakt@bahyrmaskiner.se

Utbildning

Vilka utbildningar behöver ni?

B&Å Hyrmaskiner erbjuder sina kunder möjligheten att delta i utbildningar som är relaterade till bygg- och anläggningsbranschen. Våra kursledare och instruktörer är utbildade samt har lång erfarenhet inom de olika områdena.

Ladda ner info som PDF

Ställning

ställning som trillat

Ställning

Allmän ställningsutbildning upp till 9 meter enligt monteringsinstruktioner och Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Kursen följer AFS 2013:4 krav på allmän kurs (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om ställningar).

Kursinnehåll:

 • Gällande regler för ställningsbyggnad
 • Typkontrollintyg
 • Ställningsplanering
 • Arbetsmiljötyper och arbetsmetoder
 • Regler för arbete på allmän plats

Utbildningsdagar Mars t.o.m. Juni 2019

 

Lägg ett mail till: per@bahyrmaskiner.se

Kontakta oss för mer info

Lift

gröna liftar

Lift grundkurs

Den här kursen vänder sig till alla som använder, eller kan komma att använda mobila arbetsplattformar. Utbildningen följer de internationella standarderna ISO 188778:2013, 18893:2004 och Liftläroplanen (LLP). Målet med utbildningen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör säker materialhantering, samt minska personskador och öka kostnadseffektiviteten. Efter godkända prov får deltagare utbildningsintyg som varar i 5 år.

Kursinnehåll:

 • Maskintyper
 • Liftens uppbyggnad
 • Kontroll & besiktning
 • Arbetssätt & handhavande
 • Säkerhet
 • Arbetsskydd & lagar
 • Kunskapsprov
Kontakta oss för mer info
lift repetitionskurs

Lift repetition

Kursen är utformad till alla som har genomgått en liftutbildning enligt Liftläroplanen (LLP). Repetitionsutbildningen är allmän och täcker samtliga förekommande plattformstyper. Vid repetitionen fördjupar vi oss i de avsnitt som berör riskhantering och säkerhet. Upplägget är skapat i samarbete med Arbetsmiljöverket. Efter godkända prov för kursdeltagaren ett uppdaterat utbildningsintyg enligt LLP.

certifiering
Kontakta oss för mer info

Säkra lyft

gräsklippare på häck

Säkra lyft

Utbildningen riktar sig mot personal som hanterar eller transporterar material med hjälp av kran och travers, samt de som kopplar ihop olika laster, ger signal och dirigerar kranförare. Även till arbetsledare och skyddsombud som planerar arbetet. Utbildningsintyget är nödvändigt som dokumentation enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) 2006:06 § 29 ”En arbetsgivare som låter en arbetstagare, eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.”

Kursinnehåll

 • Samspel mellan kran- och traversförare, lastkopplare och signalman med hjälp av signaler och radio.
 • Val av olika lyftredskap
 • Lastkoppling och mottagning
 • Tyngdpunkt och arbetsvinklar
 • Säkerhetsregler och föreskrifter
 • Kontroll, underhåll och tillsyn
 • Riskbedömning och ansvar
Kontakta oss för mer info

Fallskydd

män med selar

Fallskydd

För arbetsledare och personal som låter utföra arbete på höjder från 2 meter och högre där risk för fall föreligger. Arbetsmiljölagen samt CE-godkännanden säger att arbetsgivaren måste ombesörja att fallskyddslösningar finns på plats.

Kursinnehåll

 • Introduktion om fallskydd
 • Grundläggande lagar
 • Vad händer vid ett fall
 • Förebyggande åtgärder
 • Produktkategorier
 • Prova utrustning
 • Arbetsplanering
 • Räddningsplan
Kontakta oss för mer info

Övriga utbildningar

HLR och arbete på väg

Övriga utbildningar

Hos oss finns bred kompetens som täcker det mesta inom bygg och anläggning. Förutom ovanstående kurser erbjuder vi även utbildningar i:

 • Arbete på väg
 • Heta arbete
 • Hjullastare
 • Teleskoplastare
 • Truck
 • Motorsåg
 • HLR + hjärtstartare
 • M.fl.

Om ni saknar någon utbildning i listan är ni välkomna att kontakta oss. Vi utökar våra tjänster kontinuerligt och är öppna för nya förslag.

Kontakta oss för mer info

Kontakta oss

Är ni intresserade av våra maskiner och byggservice, eller vill ni veta mer om vårt företag och utbud? Då är ni välkomna att kontakta oss.

För brådskande ärenden kan ni ringa vår växel (040-21 39 90) som har jouröppet dygnet runt, alla dagar. Välkomna!

FacebookInstagram

Kontaktformulär