040-21 39 90 / 042-453 14 90
kontakt@bahyrmaskiner.se

Verksamheten

På B&Å Hyrmaskiner AB har vi mer än 20 års erfarenhet av maskinuthyrning och service till byggbranschen.

Med vår mångåriga erfarenhet har vi djup branschkunskap och har arbetat med projekt i alla storlekar. Vi strävar efter att utvecklas med varje uppdrag samt bredda vår kompetens för att möta våra kunders förväntningar och behov. Våra medarbetare innehar även både utbildning och spetskompens inom sina respektive områden.

Vi är med i hyreskedjan
bilar framför bodar

Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitetspolicy B&Å Hyrmaskiner AB är ett företag som strävar efter att ge den bästa kundupplevelsen. Vi ger kunden alltid den bästa lösningen för applikationen. Detta gör vi genom en engagerad och erfaren personal med högt säkerhetstänk, leveranssäkerhet och miljövänliga alternativ.

 • Vi vill vara kundens prioriterade leverantör: Alla skall få den respekt och det bemötande som förväntas från våra kunder i alla avseenden. Genom att nå de högt uppsatta mål vi har för kundnöjdhet ökar vi möjligheten att vara deras prioriterade leverantör.
 • Säkerhet: Vi erbjuder rätt maskin för olika arbetsmoment. Vi utbildar användaren på maskinens handhavandefunktioner om detta önskas. Alla maskiner genomgår en returmottagning via en checklista innan de hyrs ut igen.
 • Engagemang: Genom att skapa en bra arbetsplats med god arbetsmiljö och god personalvård samt tydliga mål och förväntningar så trivs personalen och mår bra. Detta medför i sin tur ett starkt engagemang från B&Å Hyrmaskiner AB.
 • Erfarenhet och kompetens: Vi säkerställer hög kompetens och erfarenhet hos personalen genom god intern kommunikation och kontinuerlig utbildning.
 • Företagets åtagande att uppfylla krav och ständigt förbättra kvalitetssystemet: Genom att vid ledningens genomgång ständigt jämföra våra policyer och företagets mål samt fortlöpande kartlägga, dokumentera och förbättra våra processer.

Miljöpolicy

B&Å Hyrmaskiner AB jobbar för ett miljövänligare arbetssätt genom följande

åtgärder.

 •  B&Å Hyrmaskiner AB strävar efter att ha den minsta möjliga miljöpåverkan på den närliggande miljön.
 • Visionen är att genom en helhetssyn skapa en minimal miljöpåverkan och en maximal utvinning av våra produkter.
 • Minska utsläppen som ligger till grund för miljöförstöring bland annat genom en kontinuerligt förnyad och modern maskinpark som minimerar luftutsläppen av miljöfarliga gaser.
 • Vi säkerställer att hantering av farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt genom ett väl fungerande avfallssystem. Detta minimerar risken att farligt avfall spills ut i naturen.
 • Vi minskar användningen av skadliga ämnen i vår verksamhet.
 • B&Å Hyrmaskiner AB följer tillämpliga lagar och andra krav genom digitalt abonnemang hos Notisum och dess bevakning av EU-lagstiftning, svenska lagar, förordningar och föreskrifter.
 • Genom att vid ledningens genomgång ständigt jämföra våra policyer och företagets mål samt fortlöpande kartlägga, dokumentera och förbättra våra processer.

  Med dessa åtgärder så åtar sig B&Å Hyrmaskiner att förebygga föroreningar och aktivt arbeta för ett miljövänligare arbetssätt.

 

Anslutna till Hyreskedjan

Genom vårt medlemskap i Hyreskedjan kan vi erbjuda samma resurser och geografiska bredd som större företag har. Bland medlemmarna finns även specialiserade företag som moduluthyrning och liftföretag som kan bidra med sina respektive kompetenser och maskiner.

Över hela landet

Hyreskedjan har anslutna medlemmar över hela Sverige. Det är en trygghet för våra kunder som har arbetar på flera ställen över landet. Beställningar och problemlösning klaras genom egna eller gemensamma resurser inom Hyreskedjan.

Informationsbevakning

En stor del av Hyreskedjans styrka är informationsspridningen mellan medlemsföretagen. Vi håller oss uppdaterade med aktuell branschinformation, gällande nya myndighetskrav, förordningar och bestämmelser samt miljökrav.

anslutna till hyreskedjan

Kontakta oss

Är ni intresserade av våra maskiner och byggservice, eller vill ni veta mer om vårt företag och utbud? Då är ni välkomna att kontakta oss.

För brådskande ärenden kan ni ringa vår växel (040-21 39 90) som har jouröppet dygnet runt, alla dagar. Välkomna!

FacebookInstagram

Kontaktformulär