040-21 39 90 / 042-453 14 90
kontakt@bahyrmaskiner.se

Verksamheten

På B&Å Hyrmaskiner AB har vi mer än 20 års erfarenhet av maskinuthyrning och service till byggbranschen.

Med vår mångåriga erfarenhet har vi djup branschkunskap och har arbetat med projekt i alla storlekar. Vi strävar efter att utvecklas med varje uppdrag samt bredda vår kompetens för att möta våra kunders förväntningar och behov. Våra medarbetare innehar även både utbildning och spetskompens inom sina respektive områden.

Vi är med i hyreskedjan
bilar framför bodar

Våra värdegrunder

  • Trovärdighet genom pålitliga och kunniga medarbetare, tydliga ansvarsområden, specialiserade befattningar, moderna arbetsmetoder, förstklassiga uthyrningsprodukter och professionella system.
  • Engagemang i kunders frågeställningar och problem, i säkerhetsfrågor, i ett aktivt miljö och kvalitetsarbete och i medarbetarnas arbetsmiljö och utveckling.
  • Dynamik i form av lyhördhet, flexibilitet och en stark vilja att tillsammans med kunder utveckla nya, attraktiva hyreslösningar.

Det innebär att:

  • vi betraktar alla lagar och förordningar med anknytning till företagets verksamhetsområden som minimikrav.
  • vi eftersträvar största möjliga öppenhet i frågor av allmänt intresse, utan att bryta mot ingångna överenskommelser.
  • vi arbetar aktivt med personalutveckling, mot diskriminering och för etnisk, kulturell, ålders och könsmässig lika behandling.
  • vi arbetar aktivt med att förebygga ekonomiska oegentligheter, mot mutor och annan oetisk konkurrensbegränsning, och anmäler kända brott till polisen.
  • vi prioriterar leverantörer med väl fungerande kvalitets- och miljöledningssystem och konkreta program för ett aktivt socialt ansvarstagande.

 

Anslutna till Hyreskedjan

Genom vårt medlemskap i Hyreskedjan kan vi erbjuda samma resurser och geografiska bredd som större företag har. Bland medlemmarna finns även specialiserade företag som moduluthyrning och liftföretag som kan bidra med sina respektive kompetenser och maskiner.

Över hela landet

Hyreskedjan har anslutna medlemmar över hela Sverige. Det är en trygghet för våra kunder som har arbetar på flera ställen över landet. Beställningar och problemlösning klaras genom egna eller gemensamma resurser inom Hyreskedjan.

Informationsbevakning

En stor del av Hyreskedjans styrka är informationsspridningen mellan medlemsföretagen. Vi håller oss uppdaterade med aktuell branschinformation, gällande nya myndighetskrav, förordningar och bestämmelser samt miljökrav.

anslutna till hyreskedjan

Kontakta oss

Är ni intresserade av våra maskiner och byggservice, eller vill ni veta mer om vårt företag och utbud? Då är ni välkomna att kontakta oss.

För brådskande ärenden kan ni ringa vår växel (040-21 39 90) som har jouröppet dygnet runt, alla dagar. Välkomna!

Kontaktformulär