Elfläkt 5kW

Elfläkt/värmefläkt från VEAB eller likvärdig leverantör.

  • 5kW
  • 230V
  • IP44
  • Överhettningsskydd