• Verksamheten

    B&Å Hyrmaskiner AB är ett litet effektivt företag i Malmö med bred kompetens, inom maskinuthyrningsbranschen. Kompetensen kommer från en mångårig branscherfarenhet och därigenom skapandet av en stor kunskapsbank. Företagets strävan att ständigt utveckla sin personal, främst genom utbildning och fortbildning, garanterar att kunskapsbanken är uppdaterad och bland de bästa i landet.