• Värderingar

   

  • Trovärdighet genom ärliga och kunniga medarbetare, tydliga ansvarsområden, specialiserade befattningar, moderna arbetsmetoder, förstklassiga uthyrningsprodukter och professionella system.
  • Engagemang i medarbetarnas arbetsmiljö och utveckling, i kunders frågeställningar och problem, i säkerhetsfrågor och i ett aktivt miljö och kvalitetsarbete.
  • Dynamik i form av lyhördhet, flexibilitet och en stark vilja att tillsammans med kunder utveckla nya, attraktiva hyreslösningar.

  Det innebär att:

  • vi betraktar alla lagar och förordningar med anknytning till företagets verksamhetsområden som minimikrav.
  • vi eftersträvar största möjliga öppenhet i frågor av allmänt intresse, utan att bryta mot ingångna överenskommelser.
  • vi arbetar aktivt med personalutveckling, mot diskriminering och för etnisk, kulturell, ålders och könsmässig lika behandling.
  • vi arbetar aktivt med att förebygga ekonomiska oegentligheter, mot mutor och annan oetisk konkurrensbegränsning, och anmäler kända brott till polisen.
  • vi prioriterar leverantörer med väl fungerande kvalitets- och miljöledningssystem och konkreta program för ett aktivt socialt ansvarstagande.